Keresés
-18O
Budapest
2021.03.05., péntek (Adorján, Adrián)

Legyen "okos" a parlament!

Gyurina Zsolt- 2017.03.02. 14:46
1679
Halálának évfordulóján Dr. Samu Mihály jogfilozófusra emlékeztek családtagok, munkatársak, barátok, tanítványok - egyben egy érdekes elgondolással is a nyilvánosság elé álltak
Dr. Samu Mihály alig egy éve hunyt el, rá emlékezve gyűlt össze a budapesti Próféta Galériában mintegy kéttucatnyi családtag, munkatárs, barát, akik között ott voltak a Próféta Közéleti Műhely tagjai, mely műhelynek ugyancsak  szellemi és politikai vezetője volt.

A megható megemlékezésen először Réti László, a galéria igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a jogfilozófus leánya, Eszter beszélt, aki kiemelte édesapja humanitását, nyugodtságát, gyerekek iránt tanúsított imádatát, nagy munkabírását. Egyetemi tanár kollégája, Dr. Szilágyi Péter elmondta, hogy az 1929-ben született egyetemi tanár, jogfilozófus, akadémiai doktor ifjúságától magába szívta paraszti környezetének igazságérzetét és nemzeti elkötelezettségét, ami végig kimutatható könyveiben, nagyszámú írásaiban. Az 1960-as évek közepétől határozottan bírálta a dogmatikus sztálinista államelméletet, és mintegy annak alternatívájaként jelentős szerepet vállalt a szociológia és a kriminológia bevezetésében a jogi kari oktatásban. Az 1990-es évek közepétől jogpolitikai elemzéseinek középpontjába az alkotmányozás és az alkotmányosság problémái kerültek.

Legfontosabb tétele az önálló, a törvényhozástól különböző alkotmányozó hatalom indokoltsága volt. Ezeket a gondolatait mintegy összegezte két legutóbbi tanulmányában, amelyekből Dr. Nanovfszky György politológus, volt moszkvai magyar nagykövet olvasott fel részleteket. Tárgyuk: Az igazságosság - Az alkotmányos irányítás és a társadalmi elit erkölcsi-jogi felelőssége, illetve: Az önrendelkezési jog és érvényesítésének gondjai - világprobléma.

A két tanulmányt az irányítása alatt működő Próféta Közéleti Műhely nevet viselő szabad értelmiségi körben adta közzé, A polgár és a hatalom - okosparlament című kötetben. Ennek vezető gondolata az, hogy a pártok lépjenek vissza kizárólagos hatalmi helyzetükből. A részvételi demokrácia modern rendszerére van szükség, a korszerű törvényhozás a társadalom minden csoportjának - foglalkozások, hivatások, szakmák, élethelyzeti csoportok, hátrányos helyzetűek, anyák, tanulók... - választott képviselőiből álljon fel. Jöjjön létre a társadalom valódi agytrösztje, amiben az okosparlament a tudásalapú demokratikus rendszer középpontja lesz.

Réti László az elképzelés lényegét világítja meg - kattintson a videóra!

Egykori tanítványa, Dr. Misur György nagykövet számolt be arról, hogy Samu Mihály ezt az értelmiségi kört is igénybe vett segítő gondolatok eljuttatására a társadalmi elit különböző csoportjaihoz. Levelezést kezdett Áder János köztársasági elnökkel. Gyorsan előrehaladó betegsége miatt ez most Misur Györgynek az Alkotmánybírósághoz intézett alkotmányjogi panaszával folytatódik, amiért az országgyűlés nem vette át az Alaptörvény lényegi tartalmát, ami szerint a választási eljárásról szóló törvényben lehetővé kell tenni foglalkozások, szakmák, hivatások, nagy élethelyzeti csoportok saját köreikben titkosan megválasztott képviselőinek bejutását a törvényhozásba.

Az emlékezés résztvevői aláírásukkal támogatták a választási törvény ilyen értelmű módosítását. A témára a későbbiekben még visszatérünk.

Hozzászólások